More information

Book a meeting with a member of our Outreach team.

More information

International Curriculum Association

De International Curriculum Association (ICA) werkt samen met scholen over de hele wereld om het leren te verbeteren. Met meer dan 30 jaar ervaring in het ondersteunen van meer dan 1.000 scholen in meer dan 90 landen, zijn onze diensten beschikbaar in het Engels, Spaans, Chinees en Nederlands.

Hoe verbeteren we het leren? Om te beginnen met een internationaal curriculum voor leerlingen van 2 tot en met 14 jaar oud. Aanvullend bieden we tal van trainingen en cursussen aan, waarmee je beter wordt in het leren verbeteren. Scholen die er klaar voor zijn kunnen een accreditatietraject aangaan.

Een internationaal curriculum

Dit internationale curriculum is ontwikkeld voor en door scholen, met oog voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Nieuwe inzichten over hoe we het beste leren worden telkens meegenomen in curriculumupdates. Als school weet je waar je aan toe bent met de Seven Foundations, het fundament van het curriculum. Bij de ontwikkeling van het curriculum is er rekening mee gehouden dat het wereldwijd kan worden gebruikt, ongeacht de culturele context.

International Early Years Curriculum (IEYC)

Voor het jonge kind is er IEYC. Dit curriculum gaat uit van lerend spelen, waarbij de leerkracht de leerling stuurt tijdens het spel. Interactie met de omgeving, leeftijdsgenoten en de leerkracht zijn daarbij onmisbaar.

International Primary Curriculum (IPC)

IPC is het zaakvakken-curriculum voor leerlingen van de basisschool. Het werkt met thema’s die kinderen stuk voor stuk aanspreken. Denk aan het thema ‘Chocolade’ of ‘Missie naar Mars’. Als leraar krijg je de vrijheid en flexibiliteit om het op jouw manier te doen.

Je leerlingen ontwikkelen zich met IPC tot wereldburgers en zijn zich bewust van hun persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben meer plezier in het leren en weten waarom en hoe ze leren.

International Middle Years Curriculum (IMYC)

Het International Middle Years Curriculum bouwt op de zes behoeften van het tienerbrein. Het biedt een aanpasbaar, holistisch curriculum dat vakgericht, internationaal en persoonlijk leren omvat.

IMYC bestaat uit thema’s en Big Idea’s. De thema’s zijn abstract en stellen de leerling (en docent) in staat om verbanden tussen afzonderlijke de vakken te leggen. De Big Idea van een thema is in feite een hoofdgedachte die telkens uitgedaagd wordt tijdens het leren. De Big Idea van het thema ‘Nieuwsgierigheid’ is bijvoorbeeld: “Als je nieuwsgierig bent, kun je tot waardevolle inzichten komen.”

Great Learning Nederland

In Nederland werkt ICA samen met Great Learning Nederland. De organisatie zet zich in om het leren te verbeteren op Nederlandse scholen. Elk van de hierboven genoemde curricula is ook in Nederland aanwezig. Great Learning werkt met ongeveer 500 scholen samen.  Kijk voor meer informatie op Great-learning.nl.

Professionele ontwikkeling

ICA biedt een breed scala aan ontwikkelmogelijkheden, voor zowel leraren als schoolleiders. Deze trainingen en cursussen zijn een extra middel om alles uit het curriculum te halen.

ICA-Cursussen

ICA biedt legio mogelijkheden voor professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, als ondersteuning van de implementatie van het curriculum (IEYC, IPC en IMYC).

Internationale Curriculum Conferentie

De International Curriculum Conference is een jaarlijks evenement dat scholen en docenten van over de hele wereld samenbrengt. Het is de uitgelezen mogelijkheid om gelijkgestemden te treffen en ideeën over onderwijs te delen.

Internationale leiderschaps- en managementprogramma's (ILMP)

De internationale leiderschaps- en managementprogramma's (ILMP) zijn ontworpen om het leren te beïnvloeden door de kennis, vaardigheden en inzichten van schoolleiderschap en -management te verbeteren en te verrijken.

Internationale schoolcursussen

De International School Courses behandelen de belangrijkste aspecten van het leraar- en schoolleiderschap, ongeacht het curriculum waar je mee werkt. Ze zijn toegankelijk voor alle leraren en schoolleiders die gepassioneerd zijn over het verbeteren van leren.

Great Learning Nederland

In Nederland werkt ICA samen met Great Learning Nederland. De organisatie zet zich in om het leren te verbeteren op Nederlandse scholen. Elk van de hierboven genoemde curricula is ook in Nederland aanwezig. Great Learning werkt met ongeveer 500 scholen samen.  Kijk voor meer informatie op Great-learning.nl.

Scholen ondersteunen met accreditatie

ICA onderscheidt twee stadia in het ontwikkelingsproces van een school: Recognition and Accreditation. Daarmee ondersteunen we onze scholen, die allen een unieke ontwikkeling doormaken. Zogenaamde ‘ICA-experts’ en ‘ICA-mentoren’ werken samen met leraren, (school)leiders en de schoolgemeenschap om het leren te verbeteren.

Recognition

Recognition, of erkenning, is de eerste fase in het proces van kwaliteitsborging. Aan het verkrijgen van de status van Recognised School zijn duidelijke normen verbonden. Erkende scholen krijgen de status voor een periode van twee jaar.

Accreditatie

De ICA-accreditatie heeft één expliciet en transparant doel: het leren verbeteren. Om daar te komen trekken we samen met scholen op. De intrinsieke waarde van de ICA-accreditatie ligt in het proces zelf. We gaan analytisch en reflectief te werk, zoeken naar bewijzen die het ontwikkelingsniveau duiden en focussen vanzelfsprekend op de leerling en het leren.

Great Learning Nederland

In Nederland werkt ICA samen met Great Learning Nederland. De organisatie zet zich in om het leren te verbeteren op Nederlandse scholen. Elk van de hierboven genoemde curricula is ook in Nederland aanwezig. Great Learning werkt met ongeveer 500 scholen samen.  Kijk voor meer informatie op Great-learning.nl.